Co je to systematika a proč vznikla?

Všechny organismy, brouky nevyjímaje, mají svá vědecká jména, která jsou psána v latině, řečtině nebo polatinštěných výrazech jiných jazyků.

Proč? Protože tyto názvy musejí být jednoznačně srozumitelné pro všechny na celém světě.

Za tímto účelem byla zřízena Mezinárodní komise pro zoologickou nomenklaturu (anglicky: International Commission on Zoological Nomenclature – zkráceně ICZN; webové stránky: http://iczn.org/), která vydává Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury. V této publikaci jsou jasně dána pravidla a normy, kterými se řídí vědecké pojmenování živočišných taxonů (rodů, druhů, poddruhů …), ale i vyšších taxonomických jednotek (řádů, nadřádů, čeledí …)

Dělení systematiky

Systematika má následující součásti:

 • biologická nomenklatura – systematické pojmenování druhů organismů i dalších taxonů,
 • klasifikace – řazení do skupin podle určitých pravidel,
 • taxonomie sensu stricto – teoretická taxonomie,
 • mikrotaxonomie – taxonomie druhů a taxonů nižších kategorií,
 • makrotaxonomie – taxonomie vyšších taxonů než druh.

Základní taxonomické kategorie jsou tyto:

 • říše = regnum
 • kmen, oddělení = phyllum, divisio
 • třída = classis
 • řád = ordo
 • čeleď = familia
 • rod = genus
 • druh = species

Zdroj: Wikipedia.org

Jak správně psát názvy brouků?

Základní názvy všech druhů jsou dvouslovné (binominální) a skládají se ze jména rodového a druhového.

Pachnoda marginata – druh náležející k rodu Pachnoda

Někdy je druh ještě rozdělen na poddruhy (subspecie; zkr. ssp.):

 • Pachnoda marginata peregrina
 • Pachnoda marginata marginata

Za názvy druhu (a vyšších i nižších taxonů) jsou ještě připojena jména s letopočtem:

 • Pachnoda marginata peregrina Kolbe, 1906
 • Pachnoda marginata marginata (Drury, 1773)

Tato jména říkají kdo jako první druh (poddruh či jinou taxonomickou jednotku) popsal.

Zde na webu jsem připravil rozdělení pro nejčastěji chované rody zlatohlávků: