Všechny organismy, brouky nevyjímaje, mají svá vědecká jména, která jsou psána v latině, řečtině nebo polatinštěných výrazech jiných jazyků.

Proč? Protože tyto názvy musejí být jednoznačně srozumitelné pro všechny na celém světě.
Za tímto účelem byla zřízena Mezinárodní komise pro zoologickou nomenklaturu (anglicky: International Commission on Zoological Nomenclature – zkráceně ICZN; webové stránky: http://iczn.org/), která vydává Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury. V této publikaci jsou jasně dána pravidla a normy, kterými se řídí vědecké pojmenování živočišných taxonů (rodů, druhů, poddruhů …), ale i vyšších taxonomických jednotek (řádů, nadřádů, čeledí …)
Jak správně psát názvy brouků?
Základní názvy všech druhů jsou dvouslovné (binominální) a skládají se ze jména rodového a druhového:
Pachnoda marginata – druh náležející k rodu Pachnoda
Někdy je druh ještě rozdělen na poddruhy (subspecie; zkr. ssp.):
Pachnoda marginata peregrina
Pachnoda marginata marginata
Za názvy druhu (a vyšších i nižších taxonů) jsou ještě připojena jména s letopočtem:
Pachnoda marginata peregrina Kolbe, 1906
Pachnoda marginata marginata (Drury, 1773)
Tato jména říkají kdo jako první druh (poddruh či jinou taxonomickou jednotku) popsal.