Platný název druhu:

Caelorrhina semiviridis (Bourgoin, 1919)

Velikost: 25 – 30  mm
Původ: Tanzánie
Teplota: 20 – 26°C
Vlhkost vzduchu: střední až vysoká
Vlhkost substrátu: střední až nízká
Délka vývoje: cca 10 – 12 měsíců
Potrava pro dospělce: banán, hruška, jablko, BeetleJelly
Potrava pro larvy: listovka
Zvláštní nároky: Larvy se kuklí ve vrstvě písčito – jílovité zeminy. Pro úspěšný vývoj je třeba udržovat substrát s kokony velmi málo vlhký
Chov: středně obtížný až obtížný – kritickou fází je stadium kukly.