Platný název druhu:

Cheirolasia burkei (Westwood, 1842)

Synonyma:

Cheirolasia burkei schaueri Schürhoff, 1942; Ceratorhina burkei histrio Bates, 1881 (not established); Ceratorhina (Cheirolasia) burkei Westwood, 1842; Cheirolasia burkei lettowvorbecki Kriesche, 1920; Ceratorhina burkei hopei Bertolino, 1849 (not established); Cheirolasia burkei septentrionalis Kriesche, 1920

Velikost: 24 – 35  mm
Původ: JAR
Teplota: 18 – 28°C
Vlhkost vzduchu: střední
Vlhkost substrátu: střední a vyšší, před kuklením a ve stadiu kuly nízká
Délka vývoje: 10 – 15 měsíců
Potrava pro dospělce: sladké ovoce, BeetleJelly
Potrava pro larvy: zahradní kompost, dubová nebo buková listovka, přídavek čistého koňského nebo kravského trusu
Zvláštní nároky: larvy si budují kokony v sušším písčito-jílovitém substrátu; ve stadiu kukly (cca 4 měsíce)  udržujeme substrát poměrně suchý
Chov: relativně snadný