Platný název:

Diplognatha gagates (Forster, 1771)

Synonyma:
Scarabaeus carbonaria De Geer, 1774
Velikost: 25 – 30 mm
Původ: Široce rozšířený druh jižně od Sahary
Původ chované populace: Kamerun
Teplota: 20-25°C
Vlhkost: Střední až nižší
Délka vývoje: 3 – 4 měsíce
Potrava pro dospělce: banán, hruška, BeetleJelly
Potrava pro larvy: Směs listovky a kravince (3:1)
Zvláštní nároky: Nízká vlhkost substrátu ve stadiu kukly
Obtížnost chovu: střední; samice špatně kladou – osvědčila se přítomnost larev jiných, nejlépe drobných druhů zlatohlávků (Petr Malec, www.flower-beetles.com)
Poddruhy:
Diplognatha gagates holoserica Bainbridge, 1842
Diplognatha gagates silicea MacLeay, 1838
Další známé druhy:
Diplognatha blanchardi Schaum, 1844
Diplognatha crampeli Fairmaire, 1893
Diplognatha inaequalis Schürhoff, 1942
Diplognatha mhondana Moser, 1901
Diplognatha montana Kolbe, 1892
Diplognatha pagana Harold, 1879
Diplognatha preussi Kolbe, 1892
Diplognatha purpurascens (Fabricius, 1792)
Diplognatha subaenea Duvivier, 1891
Diplognatha viridichalcea Kolbe, 1897
Diplognatha viridula Janson, 1877