Platný název druhu:

Trichostetha fascicularis prunipennis Burmeister, 1842

Synonyma:

Trichostetha prunipennis Burmeister, 1842

Velikost: 20 – 28  mm
Původ: JAR, Natal
Teplota: 15 – 28°C
Vlhkost vzduchu: střední
Vlhkost substrátu: střední, v období zimování nízká
Délka vývoje: 11 – 15 měsíců
Potrava pro dospělce: sladké ovoce, BeetleJelly, pyl
Potrava pro larvy: zahradní kompost, dubová nebo buková listovka
Zvláštní nároky: larvy na konci 3. stadia  zimujeme 2 – 4  měsíce při teplotách 15 – 18 °C. Poté pomalu zvyšujeme teplotu.
Chov: zatím dlouhodobě neověřeno, ale při dodržení nízkých teplot by mohl být chov snadný 
Další známé druhy rodu:
Trichostetha albopicta (Gory & Percheron, 1833)
Trichostetha barbertonensis Holm & Marais, 1988
Trichostetha bicolor Péringuey, 1907
Trichostetha calciventris Stobbia, 1995
Trichostetha coetzeri Holm & Marais, 1988
Trichostetha curlei Perissonotto, Šipek & Ball, 2014
Trichostetha dukei Holm & Marais, 1988
Trichostetha fascicularis (Linnaeus, 1767)
Trichostetha fuscorubra (Voet, 1779)
Trichostetha hawequas Holm & Perissinotto, 2004
Trichostetha mimetica (Devecis, 1997)
Trichostetha potbergensis Holm & Perissinotto, 2004
Trichostetha signata (Fabricius, 1775)